Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi; kişilerin daha mutlu bir hayata erişebilmeleri için gösterecekleri bireysel çabaya rehberlik eden postmodern bir bilimsel keşiftir. Sağduyu Danışmanlık dünyanında son 80 yılda keşfettiği psikoterapi kavramının yeterince bilimsel uygulandığı zaman çok değerli sonuçlar verdiğine inanan ve bunu her gün yeni mucizelerle gözlemleyen bir kurumdur. Ancak önemli nokta psikoterapinin bir sohbetten farklı, derin bir teknik altyapısı olan ve yapılandırılmış bir çalışnma yöntemini olduğunu blmek kritiktir. Psikoterapi yöntemini uygulamak için konuşmayı kullanır ama konuşma değildir.

Kişinin iç dünyasının çözümlemesini yapan, neden-sonuç ilişkilerini kuran bu sayede nedensiz gibi görünen her tepkinizin çok güçlü bir nedeni olduğunu keşfetmenizi sağlayan bir yöntemdir. Bu keşif istediğiniz yöndeki değişimin de şifresidir. Eğer bilimsel çerçeveden uzaklaşırsanız faydasız bir sohbete dönüşme riski oldukça fazla olduğudnan dünyda psikoterapinin doğru yapılması adına dev Enstitü'ler kurulmuştur. Türkiye'de bunu denetleyen bir kurum henüz yoktur. Bunu terapi arayışıdnaki danışan terapikurumlarının sertikasyonlarını sorgulayarak kişisel bir çabayla gerçekleştirmektedir.

Sağduyu Danışmanlık, kurulduğu günden bu yana psikoterapi kavramının dünyadaki örneklerini inceleyerek Türk kültürüne adapte etmeye çalışan bir kurumdur. Psikoterapi kavramının özünden ödün vermeden tüm ciddiyetiyle uygulamaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz bilimsellikten azıcık bile sapmak psikoterapiyi bambaşka bir alana sokacaktır. Oysa o yeterince ciddiyetle uygulandığından mucize sonuçlar vermektedir. İşte bu çerçeveyle 2008'den bu yana bu cididyetle çalışan Enstitü; bugün artık 45 terapisti, 6 şubesi, aylık 1400 seansıyla Türkiye'nin en büyük psikoterapi merkezi oluvermiştir.

Danışanlarımızın bu güveninin arkasında Evlilik Enstitü'nün yaptığı işi ciddiye alması saklıdır. Gerek Türkiye'nin en seçkin terapistleriyle çalışmak, bu terapistlerin iç eğitimlerini gerçekleltirmek, terapi sürecinde terapistin mdüahalelerini an be an izleyen bir Supervisor ekibin olması, bugün dünyanın en ünlü çift terapi akademisi olan Imago Enstitüsü'nün Türkiye'deki tek temsilcisi olması ve Imago Enstitüsü tarafıdnan denetlenmek bizi farklı kılan en önemli değerlerdir.

Enstitü Hakkında

Evlilik Analiz Testi

Hangi noktalarda ilişkinizin “iyi” hangi noktalarda ise “alarm” verdiğini bu test sonunda rakamlara, grafiklere ve uzman videolarına bakarak görün.

Tıklayın
X