Değerlendirme Görüşmesi Nedir?

Değerlendirme görüşmesi Sağduyu Danışmanlık tarafından uygulanan bir tür psikolojik check up’tır. Günlük yaşamıyla ilgili psikolojik kaynaklı problemler yaşayan ve yaşam kalitesini artırmak isteyen kişilerin kendilerini daha iyi anlamak adına uzman terapistlerle gerçekleştirdikleri kritik ve tek görüşmelik seanstır.

Değerlendirme görüşmesi sonunda uzman terapist tarafından yapılan terapiler kişiler için tamamlayıcı ve kendilerini keşfetmesini sağlayıcı nitelikte olmaktadır. Değerlendirme görüşmesi sonunda kişiler psikolojik yüklerinin arkasındaki saklı sebepleri daha iyi tanır ve buna göre yaşamlarını planlar hale gelmektedirler.

Değerlendirme görüşmesi; günlük yaşam stresi, ilişki problemleri, sık öfkelenme, hayata dair anlamsızlık duyguları, hayattan yeterince keyif alamama hali yaşayan kişiler için önemlidir.

Araştırmalar kişilerin hayatlarında en az birkaç defa kendilerini köşeye sıkışmış ve stresör faktörlerin altında yeterince sağlıklı düşünemez ve hareket edemez bir duygu durum haline girdiklerini tespit etmiştir. Bu insan olmanın tabiatıdır. Tam da bu noktada kendinin farkında ve kendisini analiz etmeyi seven nispeten eğitim düzeyi yüksek kişiler Değerlendirme Görüşmesi’ni kendilerinin bugünkü yaşam deneyimlerinin arka odasına geçmek ve onlara yakından bakmak için bir anahtar gibi kullanmaktadırlar.

Sağduyu Danışmanlık’ın Türkiye’ye özgü geliştirdiği psikolojik analiz niteliği taşıyan Değerlendirme Görüşmeleri bugüne kadar 10.000’in üzerinde danışanımızın hayatında belirleyici olmuştur.

Değerlendirme görüşmesi sonunda psikolojik yüklerinizin arkasındaki gizli sebeplerin neler olduğu, nasıl oluştuğu ve bunun sizi ne ölçüde derinden etkilediğiyle ilgili bir check up raporuna sahip olursunuz.

Değerlendirme Görüşmesi Nasıl İşler?

Değerlendirme görüşmesi 50 dakika sürer ve sadece bu konuda uzman psikoterapistler tarafından uygulanabilir. Değerlendirme görüşmesinde terapistiniz tarafından günlük yaşam içinde sizi en çok yoran psikolojik konular analiz edilir. Terapistiniz kişilik modelinizi zihnindeki teoriler ekseninde tanımlamaya çalışır ve seans içindeki sorularıyla bu tespitinden emin olmaya çalışır. Bu açıdan seans içinde terapistinizin soracağı kimi sorular size ilk bakışta sonunuzla direkt ilgili değil gibi gözükebilir, ancak terapistinizin sizi belirli bir teşhis çerçevesine göre derinlikli olarak analiz ettiğini ve bilimsel bir teoriyi esas aldığını akıldan çıkarmamak gerekir.

Check up raporunun yanı sıra bu konularla ilgili yapılması gerekenlerle ilgili kritik tüyoları terapistinizden duyarsınız. Eğer terapiden fayda sağlayacağınız fikrine varılırsa size; hangi terapi yönteminin, hangi terapistle, kaç seans uygulanmasının en doğru olduğuna dair de bir öneri raporu sunulacaktır.

Sağduyu;binlerce danışanını gözlemleyerek kişilere en hızlı ve en etkili sonucu sunmaya yönelik 41 ayrı psikoterapi programını geliştirmiştir. Bu programlardan hangisinin size en doğru faydayı vereceğini de keşfetmek değerlendirme görüşmesinin fonksiyonlarından biridir.

Özetle; hayat içinde bulunduğunuz ve gitmek istediğiniz noktaya yönelik kuş bakışı bir analizi yapacak en doğru kişinin psikoterapistiniz olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda; sizi yakından dinlemek ve duyduklarımızı size geri anlatmak için Değerlendirme Seans’ı yapıyoruz. Fark edişlerinizin önünüze açacağı yoldan yürümeniz adına da sizi cesaretlendirmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede binlerce danışanımızın içinde yaşam deneyimlerinin zorlayıcılığında sağlıklı bir şekilde caddenin karşısına geçmelerini sağladı ve yine binlerce danışanımızın kendi yürümek istedikleri yolu, bu yolda kendilerini engelleyen konuları gün ışığı aydınlığında görmelerini sağladık.

Enstitü Hakkında

Evlilik Analiz Testi

Hangi noktalarda ilişkinizin “iyi” hangi noktalarda ise “alarm” verdiğini bu test sonunda rakamlara, grafiklere ve uzman videolarına bakarak görün.

Tıklayın
X