Çift Terapisi

Kişilerin evlilik içinde kendi cephelerinde yaşadıkları sorunları bir çift olarak konuşabilmeleri, tartışabilmeleri ve anlaşamadıkları konusunda bile anlaşabilmeleri aslında o evliliğin hala yaşadığının ve nabzının hala vurduğunun göstergesidir. Bünyede can vardır, sadece belirli konularda bünye hassaslaşmış ve düğüm olmuştur.

Kişiler kendilerini kendi pencerelerinden dışarıya çıkaramadıkları için veya herkes kendi temelindeki kişilik problemlerini evliliğinin içine farkında bile olmadan döküp saçtığı için evlilik bünyesi çalışmaz hale gelmiştir.

Evlilik sorunları genelde ya evlilikleriyle ilgili kişilerin kişisel beklenti sorununa, ya kişinin gözünün önünde cereyan eden önceki aile modelinin bugünkü evlilikte yaptığı tahribata, ya evlilik yaşam modelini bilmeme sorununa, ya kişilik problemi hastalığına ya da evlilik virüsleri dediğimiz belirli virüsleri evliliğin kapmasına bağlı olarak doğmaktadır.

Her şekilde de evlilik eğer çift olarak tedaviye geliyorsa bu iyi bir temelin varolduğunu göstermektedir. Belki bu temelin üstüne bina yanlış çıkılmıştır, belirli tuğlaların hatta duvarların yerlerinin değişmesi gerekiyordur. İşte evlilik terapisti kişilerle beraber her tuğlanın yerini tek tek tartışır ve aslında evliliğin asıl su alan yerini kişilere çoğunlukla sürpriz bir şekilde fark ettirir. Bir sonraki adımda ise yol haritası çizilir, herkesin kendi dairesinde yapacağı ödevler belirlenir ve herkes evliliği adına kendi rolünü adım adım yeniden düzenler. Bütün bu süreç ve süreç içindeki tıkanma noktalarının aşılması terapistin yargılamayıcı ama “aynalayıcı” eşliğinde yürütülür. Ve bir noktadan sonra kişiler öyle bir tedavi hızı alırlar ki terapist desteği olmadan “iç terapi” dediğimiz kendi başlarına yürüttükleri tedaviyle yola devam ederler. Ve çiftlere evliliklerine dair öyle bir özgüven gelmiştir ki artık, ne sorun karşılarına çıkarsa çıksın yine bir çift olarak çözebileceklerine dair eşsiz bir evlilik yeteneği kazanmışlardır. Bu yetenek çiftlere sorun çıkmasından korkmama cesareti ve bir adım ötesinde de sarsılmaz bir huzur sağlayacaktır.

Dünyada bunu Londra’da Prof. Dr. John Gottman’ın başkanlığını yaptığı Evlilik Araştırmaları Enstitüsü; Türkiye’de ise Evlilik Terapileri Enstitüsü bilimsel araştırmaların güdümünde kalmanın yanında Türk aile yapısını, kültürel değerlerini ve “kimseye benzememezliği”ni de denklemin içine katarak yürütmektedir.

Enstitü Hakkında

Evlilik Analiz Testi

Hangi noktalarda ilişkinizin “iyi” hangi noktalarda ise “alarm” verdiğini bu test sonunda rakamlara, grafiklere ve uzman videolarına bakarak görün.

Tıklayın
X