Uzman Psikolog Erhan Özden

Uzman Psikolog Erhan Özden

Uzmanlık Alanı: Evlilik Sorunları

Lisans: İstanbul Üniversitesi Psikoloji

Master: İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü

Özgeçmişi:

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde tamamlamıştır. Bu dönemde "research assistant" olarak görev yapmış ve aynı zamanda Gizem isimli İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü yayın organının editörlüğünü yapmıştır.

Master'ını Adli Tıp Enstitüsü'nde tamamlamıştır. Danışmanlığını Prof. Dr. İlhan Yargıç'ın yaptığı tezinde alkolün suç ve kazalardaki etkenleri üzerine Çapa Tıp Fakültesi acil bölümü hastaları üzerinde araştırma yapmıştır. Staj döneminde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıklarında nevroz bölümünde çalışmıştır.

Aldığı eğitim ve sahip olduğu sertifikalar:

  • Prof. Dr. John Gottman ve Julie SchwartzGottman tarafından sunulan Evlilik Terapileri Eğitimi Sertifikası
  • Dr. Tahir Özkakkaş tarafından sunulan Bütüncül Psikoterapiler Teorik Dönem Sertifikası
  • Doç. Dr. Hakan Türkçapar'dan Bilişsel Davranışçı Terapiler Sertifikası
  • Dr. Cem Keçe tarafından sunulan Evlilik Terapileri Eğitimi Sertifikası
  • Melih Arat tarafından sunulan Sıradışı Yaşam Becerileri Sertifikası.

Bir dönem çeşitli gazetelerde haftalık olarak psikoloji yazıları yazan Özden'in Popüler Psikoloji Yazıları isimli bir de yayınlanmış kitabı bulunmaktadır. Aynı zamanda kadın rolleri üzerine geliştirdiği bir test çalışması bulunmaktadır.

İhtisas alanı Evlilik Terapileri'nde psikodinamik etkenler ve bireysel kişilik yapılarının ilişki içine yansımaları üzerinedir. Bu çerçevede takip ettiği ekol Dr. Harville Hendrix 'in Imago Terapi yöntemidir.

Bunların yanı sıra Evlilik içi iletişim, Duygusal zeka, Beden dili gibi konularda kurumlara eğitimler vermektedir.

Bir dönem öğretim görevliliği yapmış olan Erhan Özden; 2008 yılından itibaren Evlilik Terapileri Enstitüsü'nün kurucu yöneticisidir.

Yabancı dili İngilizcedir.

X